HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
18. 6. 2023
4 min

Na čo si dať pozor pri zateplení fasády

Fasáda
Na čo si dať pozor pri zateplení fasády
Hoci je rozumné zateplenie fasády zveriť do rúk skúseným stavbárom, majitelia rodinných domov by mali vedieť, na čo sa zamerať pri plánovaní projektu. Preverte si týchto 7 bodov skôr, ako sa pustia majstri do práce.

1. Príprava stien

Pred samotným zateplením by sa mali vymeniť okná, dvere a zatepľované steny by mali byť opravené a vyrovnané. Rovinnosť steny je dôležitá, pretože vyrovnávať stenu podlepovaním tenkého izolantu sa nesmie. Určite by ste nemali zatepľovať mokré steny, preto je potrebné najprv odstrániť vlhkosť i jej príčinu. Pomôže vám pri tom odborná obhliadka domu a zistenie jeho technického stavu. Systémové poruchy budovy, ktoré boli zistené, treba odstrániť ešte pred zateplením. Pred začatím prác treba dobre pozakrývať dvere a okná ochrannou fóliou aby sa nepoškodili.

 

2. Zjednotený podklad

Tepelnoizolačné dosky treba lepiť len na suchý, čistý a dostatočne pevný podklad zbavený nečistôt. Zjednotenie nasiakavosti podkladu zabezpečí vhodný penetračný náter. Ak idete zatepľovať na staršiu fasádnu omietku alebo brizolit, vopred sa presvedčte, či má táto vrstva dostatočnú nosnosť. Ak si nie ste istí, požiadajte odborníka o vykonanie diagnostiky existujúceho podkladu, na ktorý sa chystáte izolant nalepiť.

 

3. Hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy

Aká je vhodná hrúbka tepelnej izolácie pre váš dom? Odpoveď nie je jednoznačná. Správna hrúbka izolácie sa odvíja od typu, hrúbky a vlastností muriva, typu izolantu, ale aj od typu stavby a lokality, v ktorej sa chystáte zatepľovať. Pokiaľ si nie ste istí, nechajte si poradiť. Treba si však uvedomiť, že keď sa rozhodnete ušetriť na hrúbke izolantu, môže dochádzať ku kondenzácii, vlhnutiu a vzniku plesní. Na zateplenie obvodových stien sa v súčasnosti používa tepelná izolácia v hrúbke od 15 do 20 cm. Správne zvolená fasádna tepelnoizolačná doska vám okrem úspory energie a tepelnej pohody môže priniesť aj ďalšie výhody. Minerálna fasádna doska výborne tepelne izoluje, zároveň chráni pred požiarom, tlmí hluk z exteriéru a zabezpečuje vysokú paropriepustnosť obvodovej steny.

4. Nanášanie lepidla

Správny postup nanášania lepidla na izoláciu je vtlačiť tenkú penetračnú vrstvu z lepidla po obvode dosky a potom v strede jeden až tri terče. V druhom kroku sa nanesie lepidlo na dosku tak, aby bolo po jej pritlačení na stenu minimálne 40 % plochy pokrytej lepidlom. Neprofesionálni stavbári buď z nedostatku skúseností alebo v snahe šetriť na zákazníkovi zvyknú nanášajú lepiacu zmes iba na niekoľko bodov, „na buchty“, čo je neprípustné. Veľkou chybou je aj používanie nesprávneho lepidla, ktoré nie je určené pre zatepľovacie systémy. Na tejto položke sa šetriť neoplatí. Pre minerálne izolácie je ideálne lepidlo podporujúce difúziu celého systému.

Nanášania lepidla na izoláciu

5. Uloženie na sokli

Ďalším spôsobom, ako sa môže zateplenie znehodnotiť, je nesprávna montáž soklového profilu, čiže širokej hliníkovej zakladacej lišty, do ktorej sa odspodu postupne ukladá izolácia a plastových spojok, ktoré jej časti spojujú. Ak stavbár tieto spojky vynechá, po uložení tepelnoizolačné dosky tlačia na lišty a tie sa časom prehnú, na fasáde tak môžu vzniknúť trhliny. Môžete zvoliť aj postup bez soklovej lišty, priamo na sokel z XPS, prípadne na inú spodnú izoláciu v oblasti odstrekujúcej vody, kde nie je možné použiť minerálnu izoláciu. Veľmi dôležité je, aby v soklovej časti bola použitá nenasiakavá izolácia do výšky aspoň 30 cm od úrovne terénu. Odporúčame maximálny rozdiel hrúbok medzi XPS a MW 3 cm.

6. Kotvy, mriežky, stierky

Aby zateplenie fungovalo dokonale, je potrebné ho dôkladne fixovať kotvami. Kotvy by mali byť dostatočne dlhé, aby boli hlboko zafixované do muriva. Aby sa predišlo fľakom, tzv. „panter efektu“ , tepelným mostom na fasáde, je rozumné použiť zapustené izolačné kotvy, ktoré sú účinnejšie, pretože majú priamo na svojej hlavičke integrovanú izolačnú vrstvu. Veľkým nebezpečenstvom je používanie univerzálnych lepidiel a stierok pod omietky, alebo nedostatočná vrstva stierky. Taktiež je nevhodná zle zatlačená armovacia sieťka s nedostatočnou krycou vrstvou lepidla alebo používanie lacnejších interiérových sieťok do exteriéru. Rohy domu je potrebné spevniť výstužnými rohovými profilmi, čím sa predíde poškodeniu izolácie na tomto exponovanom mieste budovy. Výstužnú mriežku nesmie byť vidieť a nesmie vyčnievať. Takéto chyby mávajú fatálne následky, niekedy končiace odtrhnutím zateplenia od steny a jeho haváriou. Treba si dať veľký pozor aj na to, aby sa nekombinovali rôzne druhy omietok, je to vždy budúci problém pretože každý druh má odlišné fyzikálne vlastnosti.

7. Okolie okien a dverí

Zvláštnu pozornosť treba venovať na časti fasády okolo okien a dverí. Zateplenie musí siahať až úplne k rámu okna, akákoľvek medzera znamená tepelný most, čiže studenú stenu, kadiaľ vám nielen uniká teplo, ale zráža sa vlhkosť a tvoria sa plesne. Pre správne napojenie zateplenia s rámom otvorových konštrukcií odporúčame použiť dilatačné profily. Treba sa tiež presvedčiť, či po zateplení nebola narušená izolácia dodatočnou montážou sušiakov na bielizeň, klimatizačných jednotiek alebo iných prvkov. Vždy je vhodné na tieto zariadenia myslieť už dopredu a pripraviť si vybrané miesto tak, aby nevznikali v budúcnosti na fasáde dodatočné tepelné mosty.