HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
5. 9. 2023
4 min

Aká má byť hrúbka izolácie fasády a strechy pri rekonštrukcii domu?

Rady
Aká má byť hrúbka izolácie fasády a strechy pri rekonštrukcii domu?
Zistite, aká je ideálna hrúbka tepelnej izolácie pri zateplení staršieho rodinného domu.

Pri zateplení nemá zmysel šetriť na centimetroch izolácie. Cena izolantu tvorí z celkovej ceny zateplenia iba polovicu. Avšak práve hrúbka izolantu spolu s jeho tepelno izolačnými vlastnosťami tvoria výsledný efekt zateplenia.

1. ZATEPLENIE FASÁDY

 

Odporúčaná hrúbka izolácie závisí aj od stavebného materiálu, z ktorého je postavený dom.
Pre 30 cm hrubé steny je odporúčaná hrúbka izolácie približne nasledovná:

Odporúčané minimálne hrúbky izolácií

Keramické tvárnice Keramické tvárnice
Porobetón Porobetón
Staršie typy tehál Staršie typy tehál
Betón Betón

 

Ak práve zateplenie riešite, pomôže vám online poradca na HomeByKnauf, ktorý vás prevedie celým procesom zateplenia.

Riziko nedostatočnej hrúbky

vznik plesní v interiéri

Hrúbka izolácie pod 12 cm môže byť rizikom.
Pri malej hrúbke tepelnej izolácie dochádza k podchladzovaniu obvodovej steny (presun rosného bodu do stien), čo má za následok hromadenie vlhkosti v stene a vznik plesní. Zníženie hrúbky izolácie len o niekoľko cm môže znížiť celkovú účinnosť zateplenia.

Hrúbka izolácie okolo okien

eliminácia tepelných mostov

Ak už máte vymenené okná

Pokiaľ máte vymenené okná osadené na pôvodnom mieste (t.j. niekde v strede múru),
je potrebné pre elimináciu tepelných mostov v okolí okna zatepliť okenné ostenie
(špaletu), minerálnou izoláciou. Najčastejšie sa používa hrúbka 3 – 4 cm, ktorou sa
prekryje aj časť rámu okna.

 

Okná je možné vysunúť na vonkajší okraj múru

Ak súčasne vymieňate okná aj zatepľujete

Okná je možné vysunúť na vonkajší okraj múru a následne prekryť časť rámu okna izoláciou fasády, tým sa vyhnete potrebe zatepľovania ostenia a zároveň zvýšite účinnosť zateplenia v okolí okien.

 

Izolácia sokla

Na izolovanie soklu (spodná časť steny dotýkajúca sa zeme) sa používajú nenasiakavé dosky na báze extrudovaného polystyrénu. Hrúbka extrudovaného polystyrénu býva rovnaká, alebo maximálne o 4 cm menšia ako hrúbka minerálnej vlny na fasáde. Aby bolo celkové zateplenie fasády efektívne, hrúbka soklovej časti by mala byť minimálne 12 cm.

Izolácia sokla

2. ZATEPLENIE ŠIKMEJ STRECHY

 

Pri šikmých strechách je osvedčeným spôsobom zateplenie minerálnou vlnou medzi a pod krokvami (drevené trámy strechy). Minerálna vlna dokonale vyplní miesto medzi krokvami a zabráni prestupom tepla.

zateplenie minerálnou vlnou medzi krokvami
zateplenie minerálnou vlnou pod krokvami

Odporúčaná hrúbka izolácie šikmej strechy

Pri rekonštrukcii šikmej strechy sa odporúčaná hrúbka izolácie odvíja od tepelnoizolačných vlastností izolantu, ktoré určuje parameter lambda ʎ.

Pri minerálnej vlne s lambdou 0,035 – 0,038 W/m.K, je potrebná celková hrúbka aspoň 30 cm. Pri izolácii s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (lambda 0,032 – 0,034) postačí celková hrúbka od 26 cm.

Hrúbka jednotlivých vrstiev izolácie

Prvá vrstva – Medzi krokvami

Izolácia môže mať hrúbku na výšku krokiev (drevené trámy strechy), len ak sa použije „kontaktná“ difúzna fólia, ktorej sa môže izolácia dotýkať.

Krokvy mávajú výšku 14 – 20 cm. Pokiaľ fólia nie je kontaktná, treba zvažovať hrúbku o 2 cm nižšiu, lebo izolácia sa o ňu nesmie oprieť.

 

Prvá vrstva – Medzi krokvami
Druhá vrstva – Pod krokvami

Druhá vrstva – Pod krokvami

Druhá vrstva býva zvyčajne 8 – 14 cm tak, aby celková hrúbka dosiahla aspoň 30 cm.

 

Tretia vrstva – Z interiéru

Tretia vrstva izolácie je nadštandardným riešením pre vyšší tepelný komfort a je individuálna v závislosti od typu a konštrukcie strechy.

Tepelná izolácia sa aplikuje za fóliu smerom do interiéru.  V tomto prípade je dôležitý správny výber fólie, musí byť použitá parobrzda, nie parozábrana.

Hrúbka tejto vrstvy býva 5 – 8cm (maximálne 20% z celkovej hrúbky zateplenia šikmej strechy). 

Tretia vrstva – Z interiéru

3. ZATEPLENIE STROPU

 

Pokiaľ uvažujete zatepliť strop v neobývanom podkroví, postačí rozrolovať izoláciu s lambdou 0,039 – 0,040 W/m.K. Nakoľko podkrovie je nevykurovaný, uzavretý priestor a nie exteriér, pre kvalitné zateplenie stropu odporúčame hrúbku 28cm, čím bezpečne splníte legislatívne požiadavky. Ak ide o drevený strop je potrebné použiť aj parozábranu.

rošt, ktorý sa prekryje drevenými doskami

Ak chcete podkrovie využívať ako úložný́ priestor, je potrebné vytvoriť rošt, ktorý sa prekryje drevenými doskami. Tie sú vhodnejšie ako OSB dosky, pod ktorými sa môže kumulovať vlhkosť. Drevené dosky časom preschnú a vytvoria prirodzené špáry, ktoré prepúšťajú vodné pary.

Pri tzv. väzníkových plochých strechách je vhodné zatepliť fúkanou izoláciou. Takto vieme nafúkanou hrúbkou významne ovplyvniť finálny efekt zateplenia strechy. Presnú hrúbku je potrebné dohodnúť s odborníkom, ktorý́ pripraví návrh riešenia na mieru.

Fúkaná izolácia (SUPAFIL) je flexibilná, čo umožní nafúkať  aj do obmedzeného priestoru väčší objem izolácie a dosiahnuť tak vyšší tepelný́ komfort.

zateplenie fúkanou izoláciou

4. ZATEPLENIE PLOCHEJ STRECHY

 

Pri zatepľovaní štandardných (jednoplášťových) plochých striech sa izolácia kladie priamo na strechu. Tu je potrebné použiť minerálnu izoláciu s vyššou mechanickou odolnosťou (tuhosťou od 30 až do 90kPa).

Odporúčaná hrúbka izolácie plochej strechy

Odporúča sa použiť 2 alebo až 3 vrstvy kvôli lepším tepelnoizolačným schopnostiam,  zvýšenej protipožiarnej ochrane a šetreniu financií. Špáry medzi izolačnými doskami sa pri vrstvení ľahko prekryjú a tak sa minimalizuje únik tepla.

Celková hrúbka izolácie sa odporúča minimálne 26 cm, pričom vrchná vrstva by mala byť tvrdšia a mala by tvoriť aspoň 8 cm. Kombinácie hrúbok bývajú rôzne, záleží od kritérií,  či napr. bude strecha slúžiť aj na chodenie, alebo tam bude umiestená klimatizácia resp. fotovoltické panely. 

vrstvená minerálna izolácia s vyššou mechanickou odolnosťou