HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
10. 10. 2023
10 min

Ako šetriť energie v domácnosti

Šetrenie
Ako šetriť energie v domácnosti

Na čo minieme najviac energie v rodinnom dome a v byte? Pozrite si porovnanie

Porovnanie spotreby energií | Šetrenie v dome | Šetrenie v byte | Ako šetria Slováci energie

Porovnanie spotreby energií v dome a byte

Najviac energie a financií minú domácnosti v domoch i bytoch na vykurovanie a ohrev teplej vody, podiel jednotlivých položiek sa však pri rodinných a bytových domoch podstatne líši. Na čo teda minú slovenské domácnosti najviac energie a peňazí? Pozrite si naše tabuľky.

Najvyššou finančnou položkou v rozpočte našich domácností je vykurovanie, v rodinnom dome naň minieme až 75 %, v byte asi 40 % z celkovej spotrebovanej energie. Vďaka zdieľanému tepelnému zdroju, stenám a priestorom v bytových domoch je táto položka v bytoch výrazne nižšia. Teplo potom najviac uniká cez obvodové konštrukcie ako sú nezateplené steny, stropy, podlahy a staré a netesné okná. Práve tu je najmä v rodinných domoch veľký potenciál úspory energie.

Druhou najväčšou položkou energetickej spotreby je ohrev teplej vody. V bytových domoch tvorí až tretinu celkovej spotreby domácnosti. Neznamená to, že rodiny v bytoch míňajú teplú vodu enormne viac, tvorí len väčší podiel pomerne oproti vykurovaniu. Navyše sa v panelových bytových domoch veľká časť tepla na ohrev teplej vody spotrebuje na pokrytie „cirkulačných strát“. Tam, kde nie sú zaizolované rozvody a príprava teplej vody sa realizuje mimo budovy, môžu tieto straty pri neprerušovanej dodávke dosahovať 50 až 80 % z tepla spotrebovaného na jej ohrev.

Na treťom mieste sa v domácnostiach je spotreba energie v elektrických spotrebičoch, v rodinných domoch tvorí z celkovej spotreby približne 8 % a až 23 % v bytoch. V týchto položkách má veľa domácností dosť veľké rezervy, takže by si mali zistiť, ktoré spotrebiče sú u nich najväčšími „žrútmi“ energie.

Najmenší, no nie zanedbateľný, podiel na spotrebe má energia na varenie. Pri tejto položke záleží hlavne na úspornosti spotrebičov, na ktorých varíte a tiež na ich efektívnom využívaní.

 

Porovnanie spotreby energií | Šetrenie v dome | Šetrenie v byte | Ako šetria Slováci energie

Ako účinne šetriť energie v rodinnom dome

Aj v domácnostiach platí pravidlo, že najviac sa dá ušetriť tam, kde je najväčšia spotreba. Ako a kde ju účinne znížiť? Pozrite si naše tabuľky

Jedným zo spôsobov ako za ohrev vody ušetriť, je nahradiť elektrický ohrev solárnymi panelmi. Ide o pomerne vysokú investíciu s dlhodobou návratnosťou, avšak pri ich kúpe môžete požiadať o štátnu dotáciu.

Okrem solárnych panelov existujú investične menej náročné opatrenia, ako napríklad elektrický bojler. Pri výmene elektrického kotla je potrebné zvážiť jeho veľkosť. Čím väčšie množstvo vody sa v bojleri uskladňuje, tým väčšie sú jeho straty do okolia. Takto sa stráca až 20 % energie minutej na ohrev vody. Vhodnou alternatívou je smart alternatíva bojlera, ktorý zaznamená, ako sa voda odoberá. Keď je spotreba nulová, bojler zníži teplotu uskladnenej vody, a tým aj straty do okolia. Môžete tak ušetriť až 20% energie.

Štvrtina domácností na Slovensku získava teplú vodu pomocou plynového kotla. Existujú dva základné typy – úspornejší prietokový ohrev teplej vody a výkonnejší zásobníkový ohrev teplej vody.

Úspornejší prietokový ohrev teplej vody má minimálne straty a vysokú účinnosť, keďže teplá voda nie je uskladňovaná v zásobníku a ohrieva sa len vtedy, keď je spotreba. Prietokový ohrev je vhodný pre domácnosti s jednou kuchyňou a jednou kúpeľňou. Výkonnejší zásobníkový ohrev teplej vody sa hodí do domácností s väčším počtom odberných miest (kúpeľní) a väčším počtom obyvateľov. 

Špecifickou skupinou sú domácnosti, ktoré kúria plynovým kotlom, no vodu ohrievajú elektrickým bojlerom. Aktuálne je koncová cena elektriny je viac ako dvakrát vyššia než cena plynu. Ak takáto domácnosť zmení spôsob ohrevu z elektrického na plynový, ušetrí až polovicu nákladov. Táto zmena sa obzvlášť vyplatí, ak dochádza ku generačnej výmene kotla a plynový kotol, ktorý slúžil iba na vykurovanie, ja nahradený plynovým kotlom s ohrevom teplej vody.

Náklady na 1kWh tepla – elektrina a plyn

Aktualizované v júli 2023

Šetrenie energie na elektrické spotrebiče

Viete, ktoré spotrebiče sú najväčšími „žrútmi“ energie a ako tú spotrebu znížiť? Porovnajme si to.

Pri orientačnej cene 0,18 eur za 1 kWh vedie rebríček tejto hitparády klimatizácia, aj keď ju nepoužívame po celý rok. Spotreba energie nie je vždy pri klimatizácií rovnaká, priemerne by sa však dalo určiť množstvo približne 300 kWh za rok, čo vás stojí 54 €. Možno sa vám to nezdá veľa, no je to cena len za jedinú jednotku a treba sa zamyslieť, či ju naozaj používate len v „priemernom“ rozsahu.

Na druhom mieste sa umiestnila chladnička s mrazničkou, ktorú používame celoročne. Aby ste zbytočne nevyhadzovali peniaze von oknom, treba sa zamyslieť, či v nej často nemáte príliš hrubú námrazu a či nie je čas nahradiť starú chladničku novou s nižšou spotrebou. Prevádzka vybranej priemernej chladničky s objemom 251 + 114 litrov v energetickej triede C vás ročne stojí asi 30 €, ale mohlo by to byť viac pri vyšších cenách elektriny.

Takmer všetky domácnosti majú doma televízor a niektoré aj viac. V priemere vás vyjde spotreba energie jednej telky na 15 eur ročne. Záleží však na tom, ako dlho je zapnutá a akú veľkú uhlopriečku má.

Častou otázkou je aj to, aký odber majú spotrebiče, ktoré sú v sieti zapojené nonstop. Najbežnejším prípadom je práve televízor. Typický televízor má v režime stand-by spotrebu zhruba 1 Wh. Za rok to robí v prepočte asi 2,20 eur. Je to pre váš rozpočet veľa? Musíte zvážiť. Dodávame však, že odborníci radia skôr neodpájať spotrebiče každý deň, pretože elektronické komponenty v takomto prípade nevychladnú. Opätovné nahriatie do prevádzkovej teploty a vychladnutie po vypnutí ich viac namáha a môže spôsobiť kratšiu životnosť. Nabíjačky na mobily, tablety či slúchadlá majú ešte nižší odber ako televízor. Ak sú z tých novších, tak by ste na účte nemali vidieť nárast spotreby. Dokonca ani vtedy, ak ich máte viacero zapojených po celý rok. Majú v sebe zabudovanú elektroniku, ktorá dávkuje výkon podľa potreby.

Pri osvetlení tiež záleží na tom, koľko svetiel v domácnosti máte, koľko hodín svietite a hlavne, aký typ svetiel používate. Bežná žiarovka má rádovo vyššiu spotrebu, ako dnes rozšírené LED svetlá.

Šetrenie energie pri varení

Pri tejto položke tiež záleží spotreba od úspornosti spotrebiča, na ktorom varíte. Nižšiu majú moderné v triede A. Okrem toho odborníci radia, ako využívať spotrebiče pri varení efektívne. Medzi zásady šetrenia patrí neotvárať rúru príliš často, piecť viac vecí naraz, používať pokrievky a primerane veľké hrnce, prípadne tlakový hrniec, pri elektrickom ohreve využívať zvyškové teplo a podobne.

 

Porovnanie spotreby energií | Šetrenie v dome | Šetrenie v byte | Ako šetria Slováci energie

Ako účinne šetriť energie v byte

Šetrenie energie na vykurovanie

Tak ako pri rodinných domoch, aj v bytovkách je najúčinnejším opatrením úspory energie na vykurovanie celkové zateplenie budovy. Znamená to účinne tepelne izolovať všetky časti budovy, teda obvodové steny, strechu alebo strop, podlahu, sokel či pivnicu, a vymeniť okná. V bytových domoch na väčšinu týchto rozhodnutí nemá vplyv jedna domácnosť, musí sa na nich zhodnúť celé spoločenstvo. Niektoré opatrenia však predsa len môžete urobiť vo svojom byte aj sami a môžete nimi dosiahnuť rozumnú úsporu.

Veľmi účinným opatrením sú kvalitné izolačné okná a ich pravidelná údržba, môže vám to ušetriť 6 – 15 % tepla. Dôležité je však aj efektívne vetranie. Nechať po celý deň otvorenú vetračku na okne je tým najhorším riešením. Spôsobí to sústavný únik tepla a ochladzovanie stien. Oveľa účinnejšie je nárazové, ale intenzívne vetranie. Otvoriť okná dokorán treba 2 až 3-krát denne, nie však na dlhšie ako 10 minút. 

V byte treba tiež sledovať a udržiavať optimálnu teplotu, neprekurovať, ale ani nevypínať radiátory. Optimálna teplota je, samozrejme, individuálna pre každú domácnosť, ale aj pre každú miestnosť. Oplatí sa však udržiavať odporúčané teploty miestností, pri ktorých vykurovací systém pracuje ideálne.

Odporúčané teploty pri vykurovaní

Potrebné je tiež správne nastaviť termostatické ventily na radiátoroch. Vo všeobecnosti odporúčajú odborníci nastavenie na stupni číslo 3, v strede stupnice, čo zodpovedá teplote približne 20 °C. Zmena nastavenia o 1 stupeň znamená pokles, prípadne nárast teploty v miestnosti o 2°C. Tieto dva stupne predstavujú zvýšenie alebo zníženie spotreby tepla približne o 6 %. Podmienky v každej domácnosti môžu byť rozdielne, preto treba zistiť, na akú teplotu vykuruje stupeň 3 práve v tej vašej.

Oplatí sa vyvarovať častým chybám – nesušiť bielizeň na radiátoroch, nezakrývať ich závesmi, ani k nim nepritiahnuť nábytok, ktorý by prekážal vyhrievaniu miestnosti.

Šetrenie energie na ohrev vody

V bytových domoch sa veľká časť tepla na ohrev teplej vody spotrebuje na pokrytie strát pri cirkulácii. Tam, kde nie sú zaizolované rozvody a príprava teplej vody sa realizuje mimo budovy, môžu tieto straty pri neprerušovanej dodávke dosahovať 50 až 80 % z tepla spotrebovaného na jej ohrev. Zaizolovaním rozvodov, predovšetkým „stúpačiek“ v domových šachtách, sa časovo riadenou dodávkou a dodržaním požadovanej teploty teplej vody dajú tieto straty znížiť na úroveň 15 až 20 %.

Znížte samotnú spotrebu vody.
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa dá ušetriť energia, je samotná spotreba teplej vody. Najviac ju domácnosti míňajú na sprchovanie. Úsporné sprchové hlavice dokážu znížiť prítok vody z 12 litrov za minútu na 6 a menej litrov. Vďaka tomu môžete ušetriť okolo 90 EUR ročne.

Pri šetrení teplej vody vám pomôžu aj úsporní pomocníci. Pákové batérie skracujú čas potrebný na nastavenie požadovanej teploty vody. Oproti klasickým batériám sú približne o 30 % úspornejšie. Určite oceníte aj perlátory, umožňujú premiešavanie vody so vzduchom, znižujú prietokové množstvo vody, zvyšujú objem toku vody a rýchlosť jej prúdenia. Použitím perlátorov môžete ušetriť až 20 % vody. Termostatické batérie automaticky miešajú teplú a studenú vodu podľa nastavenej požadovanej teploty vody na výtoku. Sprchovacie hlavice s nastaviteľným prietokom usmerňujú prietok vody cez nastaviteľný počet dýz. Zvyšuje sa rýchlosť prúdu vody a znižuje sa jej spotreba.

Šetrenie energie na elektrické spotrebiče

Elektrické spotrebiče minú v bytoch až 23 % celkovej energetickej spotreby, oplatí sa teda vedieť, na ktorých spotrebičoch môžete ušetriť najviac. Najväčšími „žrútmi“ energie sú klimatizácie, chladničky a mrazničky a tiež televízory. Platia tu podobné pravidlá, ako pri rodinných domoch.

Pozrite si našu tabuľku, ktorá je vypočítaná pre priemernú rodinu v byte pri orientačnej cene 0,18 eur za 1 kWh. Náklady v rodinných domoch sú odlišné, pretože majú rozdielne tarify na odber elektriny.

Zdroj: Techbox

Šetrenie energie pri varení

Pri tejto položke tiež záleží spotreba od úspornosti spotrebiča, na ktorom varíte. Nižšiu majú moderné v triede A. Okrem toho odborníci radia, ako využívať spotrebiče pri varení efektívne. Medzi zásady šetrenia patrí neotvárať rúru príliš často, piecť viac vecí naraz, používať pokrievky a primerane veľké hrnce, prípadne tlakový hrniec, pri elektrickom ohreve využívať zvyškové teplo a podobne.

 

Porovnanie spotreby energií | Šetrenie v dome | Šetrenie v byte | Ako šetria Slováci energie

Ako šetria Slováci energiu

V minulom roku sa globálne zvýšili ceny energií a v tomto roku ich rast pokračoval. Ako zareagovali majitelia rodinných domov, aby znížili dopad cien na ich domácnosť? Prezradil nám to prieskum agentúry Focus pre platformu Budovy pre budúcnosť.

Najrýchlejším a najlacnejším opatrením je znížiť teplotu vykurovania, urobilo to 37 % opýtaných majiteľov domov. V dobe energetickej krízy je to zodpovedné rozhodnutie, rozsah teplôt však treba určiť rozumne, aby nemal zdravotné a technické následky. Teplota interiéru pod 20 °C v obytných priestoroch, kde sa zdržuje rodina väčšinu dňa môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie členov domácnosti. Veľkou chybou v snahe ušetriť je aj úplné vypínanie kúrenia na noc alebo v čase neprítomnosti. Technici to v rodinných domoch v žiadnom prípade neodporúčajú, pretože vykúrenie domu s vychladnutými múrmi je potom oveľa náročnejšie.

Viac ako tretina majiteľov domov si v minulom roku vylepšila svoje vykurovanie, alebo konštrukciu domu. Najviac z nich vymenilo okná (9 %), zmenilo systém vykurovania na drevo či pelety (6 %) a osadilo termostaty (5 %). Iba 8 % z opýtaných zateplilo fasádu alebo strechu, pritom celkové zateplenie domu je najúčinnejším opatrením pre dlhodobú úsporu energie a tepelný komfort domácnosti. Zvyšné opatrenia majiteľov domov sa týkali inštalácie fotovoltaického panelu, solárneho kolektoru či tepelného čerpadla (4 %).

Niektorí majitelia slovenských domov urobili aj viac opatrení súčasne, takmer polovica (45 %) ich v 2022 neurobila v domácnosti žiadne opatrenia.

Veríme, že mnoho slovenských domácností urobí úsporné energetické opatrenia v tomto roku. Vývoj cien energií je zatiaľ neistý a najlacnejšia energia je tá, ktorú neminieme.