HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
10. 4. 2024
3 min

Prečo je vzduchotesnosť strechy taká dôležitá a ako ju zabezpečiť

Strecha
Prečo je vzduchotesnosť strechy taká dôležitá a ako ju zabezpečiť

Pre dobre fungujúcu strechu je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa do jej vnútra nedostal vzduch, presnejšie vzdušná vlhkosť, ktorá v nej môže napáchať nezvratné škody. Pozrite si naše rady, ako týmto škodám zabrániť.

Pre dobre fungujúcu strechu je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa do jej vnútra nedostal vzduch, presnejšie vzdušná vlhkosť, ktorá v nej môže napáchať nezvratné škody. Pozrite si naše rady, ako týmto škodám zabrániť.

1. Čo znamená vzduchotesnosť strechy?

Vzduchotesnosť je dôležitá predovšetkým v zateplených strechách. Aby si tepelná izolácia uchovala svoje tepelnoizolačné vlastnosti, musí byť chránená zo strany interiéru vzduchotesnou vrstvou, ktorá  zabraňuje prieniku vzdušnej vlhkosti z interiéru do konštrukcie strechy. Jej inštalácia je nevyhnutná na zabezpečenie správneho fungovania takejto strechy a prispieva k znižovaniu tepelných strát pri vykurovaní.

2. Čo treba chrániť pred vzdušnou vlhkosťou?

Plesnivá konštrukcia krovu

Keď vlhkosť z interiéru vo forme vodnej pary prenikne do tepelnej izolácie, tá následne začne nasiakať vzdušnou vlhkosťou a tým sa zhoršujú jej tepelno-izolačné vlastnosti. Na vlhkosť je vo vnútri strechy citlivá aj drevená konštrukcia strechy. Pri dlhodobej vlhkosti trámy prevlhnú, začnú hniť a časom sa rozpadávajú. Najčastejšou príčinou kondenzácie vodnej pary v konštrukcii strechy je chybne zrealizovaná vzduchotesná rovina strechy.  To môže byť spôsobené použitím nesprávneho typu  alebo menej kvalitnej fólie a ich  spojovacieho prostriedku ako sú pásky a tmel.  Na vzduchotesnosť má vplyv aj  realizácia  a preto by sa nemalo stať, že spoje fólie ostanú nespojené páskou alebo  nebude zrealizované napojenie fólie na stenu.

3. Ako vzduchotesnosť docieliť?

Šikmé strechy

Pre izoláciu šikmých striech sú ideálne izolácie z minerálnej vlny. Pružné vlákna sa vynikajúco prispôsobujú nerovnostiam strechy a dokonale vypĺňajú priestor medzi krokvami, aby nevznikali žiadne medzery. Výborne izolujú nielen v zime, ale vďaka svojej štruktúre a mernej tepelnej kapacite zabraňujú prehrievaniu šikmých striech lepšie ako iné materiály. Zo strany interiéru ju treba ochrániť vzduchotesnou vrstvou, ktorú tvorí parozábrana (parozábranová fólia, niekedy ju nazývajú aj parotesná) upevnená vhodnými páskami a tmelom. Táto vzduchotesná (či parotesná) vrstva sa potom najčastejšie prekryje zo strany interiéru sadrokartónom. Avšak je dôležité aby sa vytvorila uzavretá vzduchová medzera medzi parotesnou fóliou a sadrokartónom, aby parotesná fólia nebola perforovaná (prederavená) skrutkami na veľmi veľa miestach kadiaľ môže prúdiť väčšie množstvo vodnej pary.

Inštalácia parozábrany
Kladenie izolácie
Tmelenie spojov
 

Riešenie Strecha Komfort ponúka komplexné otestované vybavenie pre zateplenie strechy s ekologickou minerálnou izoláciou UNIFIT 038 na báze technológie ECOSE a kvalitnými doplnkami - fóliami, páskami a tmelmi zo vzduchotesného systému HOMESEAL LDS. Všetky komponenty Knauf Insulation boli navzájom testované na 50 ročnú životnosť. Jednotlivé zložky systému poskytujú spoľahlivú ochranu pred rozkladom a degradáciou. Všetky produkty spolu sú navzájom kompatibilné. Na rozdiel od mnohých iných systémov obstojí aj v takejto skúške časom.

 

Riešenie Strecha Komfort
50 ročná životnosť
Zateplená strecha
 
 

Minerálna izolácia UNIFIT 038 - výrobok s ECOSE Technology s nadštandardnou tuhosťou, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech. Medzi jeho výhody patria výborné tepelno-izolačné vlastnosti, vysoká pružnosť, značené pre ľahšie rezanie, dobrá prídržnosť medzi krokvami. Je vyrobený s technológiou ECOSE a získal Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri a Certifikát Red List Free od spoločnosti DECLARE, ktorý garantuje, že je bez obsahu zdraviu škodlivých látok.

Vzduchotesnú vrstvu v konštrukcii strechy vytvárajú správne komponenty – fólie, lepiace pásky a tmely.
Prečítajte si, ako fungujú a podľa čoho si ich vybrať.