HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
11. 4. 2024
4 min

Na akú strechu sa dá inštalovať fotovoltika

Strecha
Na akú strechu sa dá inštalovať fotovoltika

Mnoho majiteľov domov si predstavuje, že pri montáži fotovoltiky hlavnou požiadavkou na strechu je jej orientácia na juh. Aby však dosiahli požadované úspory energie a zaistili bezpečnosť svojho domova, musia vyriešiť ešte niekoľko dôležitých otázok. Poradíme vám, na čo sa zamerať.

Mnoho majiteľov domov si predstavuje, že pri montáži fotovoltiky hlavnou požiadavkou na strechu je jej orientácia na juh. Aby však dosiahli požadované úspory energie a zaistili bezpečnosť svojho domova, musia vyriešiť ešte niekoľko dôležitých otázok. Poradíme vám, na čo sa zamerať.

Fotovoltická elektráreň (FVE) je perspektívnym zdrojom energie a dobrým pomocníkom pri zaisťovaní energetickej sebestačnosti domácnosti, no aby priniesla efektívne úspory, treba pred jej montážou zvážiť niekoľko faktorov. Dnes s rýchlym rozvojom inštalácií FVE pribúda na trhu aj množstvo firiem, ktoré inštalujú solárne zostavy bez odborných znalostí a na ich rady sa nedá 100 %-ne spoľahnúť. Keď k tomu prirátame zmätok v normách týkajúcich sa FVE, treba si uvedomiť, že chrániť funkčnosť a bezpečnosť svojej domácnosti by mali hlavne samotní majitelia rodinných domov.

Medzi ľuďmi sa šíria rôzne teórie, ktoré nie sú vždy pravdivé. Podľa čoho teda môže laik, majiteľ rodinného domu, postupovať pri plánovaní FVE, ktorá bude spoľahlivo fungovať a zároveň čo najviac znížiť riziko požiaru na svojej streche?

Šetrite na vykurovaní, nie na zateplení

Vidina lacnejšej elektrickej energie je lákavá, no ak ju chcete využívať na vykurovanie domu, stavba musí mať dôkladne tepelne izolovanú obálku. Majitelia domov, ktoré nie sú zateplené, alebo len čiastočne, môžu byť po inštalácii FVE sklamaní, keď sa očakávaných úspor energie nedočkajú. Zameranie majiteľov domov na výrobu zelenej energie je veľmi pozitívnym trendom. Ak si však nainštalujú fotovoltiku bez kompletného zateplenia, budú síce za vykurovanie platiť trochu menej, ale táto lacnejšia energia im bude aj tak unikať cez nezateplené časti. So zateplením súvisí aj požiarna bezpečnosť domu.

Ak sa chystáte zatepliť a potrebujete sa poradiť o riešení zateplenia vášho domu, pomôže vám náš expert na zateplenie HomeByKnauf, ktorý vás prevedie celým procesom.

Vyhýbajte sa požiarnym rizikám

Každý majiteľ domu by si mal uvedomiť, že FV zariadenie výrazne zvyšuje požiarne riziko objektu, na ktorom je nainštalované. Za posledný rok sa 4-násobne zvýšil aj počet požiarov solárnych panelov, preto treba urobiť maximum opatrení, ktoré prípadnému požiaru zabránia, alebo ho aspoň obmedzia. Aj keď máme s fotovoltikou ešte málo skúseností, už dnes je jasných niekoľko faktov. FV panel môže zhorieť, no pri správnom zapojení je požiar možné obmedziť.

Riziko požiaru fotovoltiky

Špecialisti požiarnej ochrany vidia ešte väčšie riziko požiaru v časti kabeláže, konektorov alebo plastových spojov. Preto musí byť panel v prvom rade inštalovaný na nehorľavej strešnej krytine, kabeláž musí byť uložená v uzavretých vetraných žľaboch a mechanická ochrana pri prechodoch káblov cez rôzne materiály by mala byť samozrejmosťou. Nehorľavá tepelná izolácia v skladbe strechy znižuje riziko vzniku a šírenia požiaru v strešnej konštrukcii. Treba na to myslieť pri zatepľovaní strechy ešte pred montážou FVE a zvoliť si radšej nehorľavé izolácie. Všetky tieto opatrenia, a aj mnohé ďalšie, však nájdete v správe špecialistu požiarnej ochrany, ktorý musí inštaláciu FVE posúdiť.

Zistite, aká je dostatočná hrúbka tepelnej izolácie strechy a fasády pri rekonštrukcii staršieho rodinného domu.

Strecha na vlastnú zodpovednosť

Predpisy týkajúce sa inštalácie FVE sú v súčasnosti vo vývoji a táto oblasť je predmetom viacerých prebiehajúcich výskumov. Zatiaľ však nie sú veľmi prísne a pre inštaláciu fotovoltiky sa považujú za vhodné strešné konštrukcie, ktoré dokážu odolávať po určitý čas vonkajšiemu ohňu (BROOF(t3) a BROOF(t4)) a úplne nevylučujú horľavú izoláciu. Ich požiarno – technické vlastnosti však ešte neboli skúšané so zabudovanými FV panelmi. Majitelia domov by preto mali sami zobrať zodpovednosť za požiarne riziká do svojich rúk. Ako sme už spomínali, nehorľavá tepelná izolácia v streche požiarnu bezpečnosť významne zvyšuje, mali by si to uvedomiť hlavne majitelia domov, ktorí pred inštaláciou fotovoltiky plánujú rekonštrukciu strechy. Medzi nehorľavé izolácie, teda v triede reakcie na oheň A1 a A2 patria produkty z minerálnej vlny a fúkané minerálne izolácie, ostatné tepelné izolácie (EPS, striekané peny - PUR, celulóza) sú v triede C až E, teda odolávajú zapáleniu len určitú dobu a čiastočne alebo úplne podporujú šírenie plameňa.

zelena strecha a fotovoltika

Zelená strecha a Fotovoltika

Pre umiestnenie FVE je vhodná aj zelená strecha. FVE na vegetačnej streche Urbanscape má o 6 % vyššiu účinnosť, rastlinky panel zdola chladia a zároveň sú tienené a slnko ich príliš neprehrieva. Takže je to obojstranne výhodné riešenie pre FVE aj zeleň. Skladba strechy musí byť tuhšia, predsa len je väčšia záťaž na streche.

 

Ak chcete mať istotu, že vaša strecha bude lepšie chránená proti požiaru, zvoľte minerálnu izoláciu s ECOSE technológiou. Teraz ju dostanete v riešení Strecha Komfort od Knauf Insulation spolu s potrebnými komponentami – fóliou, páskami a tmelom.

Zdroj fotografií: fsri.org (Fire Safety Research Institute) a Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ – KES)