HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
6. 5. 2023
2 min

Ako si vybrať stavebnú firmu na zateplenie domu

Rady
Ako si vybrať stavebnú firmu na zateplenie domu
Aby zateplenie naozaj fungovalo, vyžaduje si kvalitne prevedenú realizáciu.

Ako si vybrať spoľahlivú firmu?

Nevyberajte podľa najnižšej ceny

Majiteľ domu by si rozhodne nemal vyberať podľa najnižšej cenovej ponuky, ale hlavne podľa dobrého mena firmy. Na prehnanú snahu šetriť za každú cenu doplácajú každý rok desiatky domácností. Seriózna firma má svoju hranicu pod ktorú nepôjde,  aby dodržala kvalitu. Kvalitná robota sa dá urobiť s kvalitným materiálom, skúsenými a vyškolenými ľuďmi  a kvalitným náradím. Dobrodruhovia dokážu pri snahe získať zákazku za každú cenu ísť výrazne pod trhovú cenu. Zamenia materiál za lacnejší, menej kvalitnejší, prípadne svojich ľudí nezaplatia. Dôsledkom je zlá kvalita diela, nedodržiavanie noriem, kratšia životnosť diela a poruchy. Neoplatí sa ani spoliehať na to, že niektorý zo stavbárov je váš známy.

Preverte si referencie

Prvoradým kritériom by mali byť referencie budúceho zhotoviteľa za posledné dva roky, najlepšie je presvedčiť sa priamo pri realizácií podobnej stavby, s akými ľuďmi a prostriedkami bude vašu stavbu realizovať. Jeho skúsenosti sú najväčšou zárukou budúcej kvality.

Preverte si referencie

Podpíšte Zmluvu o dielo

V každom prípade, aj keď je stavebná firma akokoľvek priateľská, uzatvorte s ňou Zmluvu o dielo. V nej treba špecifikovať zmluvné strany (objednávateľ a zhotoviteľ), predmet zmluvy a rozsah prác, cenu a platobné podmienky, termíny, podmienky vykonania prác, zodpovednosť za závady a záruku, zmluvné pokuty a ďalšie dojednané záležitosti. Zmluvu je nutné dať pripraviť alebo zhotoviteľom predložený návrh preštudovať právnikovi, niekomu kto s tým má skúsenosti.

Nepristúpte na platbu bez faktúry

Rozhodne sa vystríhajte zatepleniu „bez papierov“. Dnes si ľudia často neuvedomujú, aký je to problém. Mnohí si myslia, že je to ich vec, keď im dom zateplí susedov kamarát za ceny bez DPH, čiže približne s 20 %-nou zľavou. Ale v praxi vidíme, že odborníkov často volajú na posudok k reklamácii, a pritom majitelia domov nemajú k stavebným prácam ani faktúru. Navyše, keď sa zateplenie robí „po známosti“, majstri často používajú nekvalitné materiály. Keď však nemáte od stavbárov ani jeden doklad, nemáte žiadnu možnosť vymáhať si nápravu alebo odškodnenie súdnou cestou, keďže ste spolupáchateľmi trestného činu neodvedenia DPH.