HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
10. 1. 2024
3 min

Šetrenie v byte

Šetrenie
Šetrenie v byte

Účinné spôsoby šetrenia energie v byte.

Šetrenie energie na vykurovanie

Tak ako pri rodinných domoch, aj v bytovkách je najúčinnejším opatrením úspory energie na vykurovanie celkové zateplenie budovy. Znamená to účinne tepelne izolovať všetky časti budovy, teda obvodové steny, strechu alebo strop, podlahu, sokel či pivnicu, a vymeniť okná. V bytových domoch na väčšinu týchto rozhodnutí nemá vplyv jedna domácnosť, musí sa na nich zhodnúť celé spoločenstvo. Niektoré opatrenia však predsa len môžete urobiť vo svojom byte aj sami a môžete nimi dosiahnuť rozumnú úsporu.

Veľmi účinným opatrením sú kvalitné izolačné okná a ich pravidelná údržba, môže vám to ušetriť 6 – 15 % tepla. Dôležité je však aj efektívne vetranie. Nechať po celý deň otvorenú vetračku na okne je tým najhorším riešením. Spôsobí to sústavný únik tepla a ochladzovanie stien. Oveľa účinnejšie je nárazové, ale intenzívne vetranie. Otvoriť okná dokorán treba 2 až 3-krát denne, nie však na dlhšie ako 10 minút. 

V byte treba tiež sledovať a udržiavať optimálnu teplotu, neprekurovať, ale ani nevypínať radiátory. Optimálna teplota je, samozrejme, individuálna pre každú domácnosť, ale aj pre každú miestnosť. Oplatí sa však udržiavať odporúčané teploty miestností, pri ktorých vykurovací systém pracuje ideálne.

Odporúčané teploty pri vykurovaní

Potrebné je tiež správne nastaviť termostatické ventily na radiátoroch. Vo všeobecnosti odporúčajú odborníci nastavenie na stupni číslo 3, v strede stupnice, čo zodpovedá teplote približne 20 °C. Zmena nastavenia o 1 stupeň znamená pokles, prípadne nárast teploty v miestnosti o 2°C. Tieto dva stupne predstavujú zvýšenie alebo zníženie spotreby tepla približne o 6 %. Podmienky v každej domácnosti môžu byť rozdielne, preto treba zistiť, na akú teplotu vykuruje stupeň 3 práve v tej vašej.

Oplatí sa vyvarovať častým chybám – nesušiť bielizeň na radiátoroch, nezakrývať ich závesmi, ani k nim nepritiahnuť nábytok, ktorý by prekážal vyhrievaniu miestnosti.

Šetrenie energie na ohrev vody

V bytových domoch sa veľká časť tepla na ohrev teplej vody spotrebuje na pokrytie strát pri cirkulácii. Tam, kde nie sú zaizolované rozvody a príprava teplej vody sa realizuje mimo budovy, môžu tieto straty pri neprerušovanej dodávke dosahovať 50 až 80 % z tepla spotrebovaného na jej ohrev. Zaizolovaním rozvodov, predovšetkým „stúpačiek“ v domových šachtách, sa časovo riadenou dodávkou a dodržaním požadovanej teploty teplej vody dajú tieto straty znížiť na úroveň 15 až 20 %.

Znížte samotnú spotrebu vody.
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa dá ušetriť energia, je samotná spotreba teplej vody. Najviac ju domácnosti míňajú na sprchovanie. Úsporné sprchové hlavice dokážu znížiť prítok vody z 12 litrov za minútu na 6 a menej litrov. Vďaka tomu môžete ušetriť okolo 90 EUR ročne.

Pri šetrení teplej vody vám pomôžu aj úsporní pomocníci. Pákové batérie skracujú čas potrebný na nastavenie požadovanej teploty vody. Oproti klasickým batériám sú približne o 30 % úspornejšie. Určite oceníte aj perlátory, umožňujú premiešavanie vody so vzduchom, znižujú prietokové množstvo vody, zvyšujú objem toku vody a rýchlosť jej prúdenia. Použitím perlátorov môžete ušetriť až 20 % vody. Termostatické batérie automaticky miešajú teplú a studenú vodu podľa nastavenej požadovanej teploty vody na výtoku. Sprchovacie hlavice s nastaviteľným prietokom usmerňujú prietok vody cez nastaviteľný počet dýz. Zvyšuje sa rýchlosť prúdu vody a znižuje sa jej spotreba.

Šetrenie energie na elektrické spotrebiče

Elektrické spotrebiče minú v bytoch až 23 % celkovej energetickej spotreby, oplatí sa teda vedieť, na ktorých spotrebičoch môžete ušetriť najviac. Najväčšími „žrútmi“ energie sú klimatizácie, chladničky a mrazničky a tiež televízory. Platia tu podobné pravidlá, ako pri rodinných domoch.

Pozrite si našu tabuľku, ktorá je vypočítaná pre priemernú rodinu v byte pri orientačnej cene 0,18 eur za 1 kWh. Náklady v rodinných domoch sú odlišné, pretože majú rozdielne tarify na odber elektriny.

Zdroj: Techbox

Šetrenie energie pri varení

Pri tejto položke tiež záleží spotreba od úspornosti spotrebiča, na ktorom varíte. Nižšiu majú moderné v triede A. Okrem toho odborníci radia, ako využívať spotrebiče pri varení efektívne. Medzi zásady šetrenia patrí neotvárať rúru príliš často, piecť viac vecí naraz, používať pokrievky a primerane veľké hrnce, prípadne tlakový hrniec, pri elektrickom ohreve využívať zvyškové teplo a podobne.