HOME by Knauf Insulation Přejít na hlavní menuPřejít na vyhledávání
9. 8. 2023
5 min

Praktický sprievodca získaním dotácie na zateplenie rodinného domu

Šetrenie
Praktický sprievodca získaním dotácie na zateplenie rodinného domu
Získanie štátnej dotácie na zateplenie domu je vynikajúci spôsob ako šetriť na energiách a zároveň ušetriť značnú časť nákladov na realizáciu zateplenia.

Získajte prehľad o možnosti čerpať dotácie z programu Obnovy rodinných domov s cieľom znížiť energetickú náročnosť. 

Pre podrobnejšie informácie týkajúce sa zateplenia kontaktujte nášho poradcu pre rodinné domy.

Kto? Koľko? Ako?

Kto?

 • Rodinné domy postavené pred rokom 2013
 • Nachádza sa na území SR
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom", t.j. má maximálne 3 bytové jednotky
 • Žiadateľ je vlastník alebo spoluvlastník domu
 

 

Koľko?

Výška dotácie maximálne 75% oprávnených výdavkov (bez DPH).

15 000 €

 • pri úspore 30-60% energie

19 000 €

 • pri úspore >60% energie

 

 

Ako?

Dotácie budú rozdelené na viaceré opatrenia v kategóriách A až B. Opatrenia sa môžu medzi sebou kombinovať, avšak súčasťou obnovy musí byť minimálne jedno opatrenie skupiny A a celková výška výdavkov v kategórii A musí predstavovať aspoň 25% celkových oprávnených výdavkov.

Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.

 

 

 

Ako začať?

Úplným základom je sledovanie stránky obnovdom.sk, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

1. Po otvorení výzvy tu podáte samotnú žiadosť (vyplníte registračný formulár).
2. Počkáte na Oznámenie o splnení (alebo nesplnení) podmienok.
3. V prípade potreby budete vyzvaní na doplnenie údajov.
4. Ak spĺňate všetky požiadavky, obdržíte oznámenie spolu s návrhom zmluvy.

Pozor! Zo skúseností vieme, že prvý deň po vyhlásení výzvy bolo podaných cca 10 000 žiadostí a podávanie ďalších bolo pozastavené. Treba byť preto rýchly.

 

Energetický certifikát

Pre získanie dotácie budete potrebovať energetický certifikát vášho rodinného domu v jeho predrenovačnom stave.

Energetické certifikáty vystavujú projektanti špecializujúci sa na túto oblasť. Odporúčame osloviť viacerých projektantov (nájdete ich na stránke ich komory), keďže čakacie doby na termín môžu byť niekoľko týždňov aj mesiacov.

Projektant príde zmerať a zhodnotiť súčasný stav domu. Ideálne je, ak dostane k dispozícii aj plány vášho domu. Cena certifikátu sa pohybuje okolo 150€. 

Na doručenie certifikátu máte 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Pozor! Rovnaký certifikát budete potrebovať aj následne po realizácii zateplenia s novými údajmi. Znovu môžete počítať so sumou cca 150€.

 

Izolačný materiál + hrúbka

Projektant Vám navrhne izolačný materiál (s určitými tepelno izolačnými vlastnosťami tzv. lambda) a k nemu zodpovedajúcu hrúbku izolácie. 

Hrúbka izolácie a vlastnosti izolačného materiálu určujú výsledný efekt zateplenia t.j. aj celkovú dosiahnutú úsporu. Od nej závisí výška možnej štátnej dotácie!

 

Ako získať vyššiu úsporu?

 

Pre získanie dotácie musíte dosiahnuť úsporu minimálne 30% (resp. 60% pre vyššiu výšku dotácie).

 • Zateplením iba fasády sa môžete dostať testne nad 30% úspory.
 • Pre dosiahnutie 60% potrebujete zatepliť fasádu, vymeniť okná a často zatepliť aj strechu.

V prípade zateplenia fasády balíkom Fasáda SMART (obsahujúcim minerálnu izoláciu s lambdou 0,034 W/m.K) viete pri hrúbke 15-16 cm dosiahnuť cca 33-35% úsporu už len zateplením fasády.

Je to však individuálne a projektant Vám vypočíta výšku úspory pre váš konkrétny dom v závislosti od ostatných faktorov ako je stavebný materiál domu, plochy okien, typ strechy, použítá izolácia, hrúbka a pod.

 

S HomeByKnauf v tom nie ste sami

Potrebujete poradiť, či hľadáte odpovede na otázky týkajúce sa zateplenia? Náš špecialista na zateplenie vám poradí, pomôže s návrhom, či pripraví cenovú ponuku na mieru. Obráťte sa naňho v dotazníku.

Ak máte záujem, odporučí vám odborníkov pre spracovanie dokumentácie potrebnej k žiadosti o dotáciu.

 

Úspora a výška dotácie

 

Chcete ušetriť a získať ešte viac? Zo štátu môžete získať 15 až 19 tis. € (úspora 30% alebo 60%). To vám značne zníži celkové náklady na realizáciu zateplenia. 

Štát prepláca maximálne 75% z celkových nákladov. Tie sa vypočítajú z celkovej plochy zateplenia a jednotkových cien za m2 (viď nižšie).

Výhodné je zatepliť naozaj účinne s dostatočnou hrúbkou izolácie a s kvalitným izolačným materiálom (s lepšou lambdou). 

S akými cenami za m2 dotácie počítajú?

Na podstránke opatrenia sa dozviete aj aktuálne jednotkové ceny za m2 pre rôzne rekonštrukčné práce. Do výšky týchto cien (materiál + práca) vám štát poskytne dotáciu. 

Ak by vás mala realizácia stáť viac, štát bude brať do úvahy iba túto výšku cien.

Z našich skúseností vieme, že ceny sú stanovené na základe prieskumu trhu a zodpovedajú reálnym cenám. Odporúčame si to sledovať a tieto ceny neprekročiť.

Zatepľovacia firma

Častý problém samotnej realizácie zateplenia je realizačná firma. Ťažko ich zohnať a dlho sa na ne čaká. 

Ak plánujete zatepľovať na jeseň tohto roka, odporúčame už teraz vyhľadať a osloviť stavebné firmy. Urobiť si prieskum ich dostupnosti a cien. Zistite viac v našom článku: Na čo si dať pozor pri výbere realizačnej firmy

Cena realizácie vstupuje v značnej miere do celkových nákladov. Ako je uvedené vyššie,  odporúčame neprekročiť štátom určené jednotkové ceny.

 

Žiadosť o platbu

 

Posledným krokom je žiadosť o platbu prostredníctvom web formulára. Ku žiadosti treba priložiť všetky potrebné dokumenty a následne už iba čakať na schválenie.

Dokladá sa plocha zateplenia + fotky pred a po obnove, prepočítaná celková cena zateplenia na základe už spomínaných stanovených jednotkových cien.

Pre účely získania dotácie nie je potrebné dokladovať faktúry. Je však dobré si ich uschovať pre prípad námatkovej kontroly.

 

 

Ďalšie kroky a tipy

 • Pred začiatkom obnovy si urobte fotodokumentáciu vášho rodinného domu.
 • Preverte si na vašom stavebnom úrade, čo všetko je potrebné pred realizáciou obnovy vybaviť (podanie ohlášky a pod). Každý úrad môže mať trochu odlišné podmienky a treba počítať so štandardnými 30 dňovými lehotami.
 • Na samotnú realizáciu máte 8 mesiacov od podpisu zmluvy.
 • Po realizácii opäť dokladujete nový energetický certifikát.

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vyplňte dotazník so základnými info o stavbe a my vám pripravíme cenovú ponuku na mieru.

Chcem cenovú ponuku